De beloning van de medewerkers van Schonewille & ter Harkel Hypotheken en Assurantiën bestaat voor het grootste gedeelte uit een vast salaris. Deze salarissen zijn marktconform. Bij het inschalen van de medewerkers wordt onder andere rekening gehouden met relevante kennis en (werk)ervaring evenals met de (organisatorische) verantwoordelijkheid.

Schonewille & ter Harkel beoordeelt en stuurt haar medewerkers aan op integer, solide en klantgericht handelen. Jaarlijks worden de medewerkers beoordeelt door de leidinggevende, deze beoordeling vormt het uitgangspunt voor eventuele aanpassingen van de beloning.

Variabele beloning

Schonewille & ter Harkel hanteert voor enkele van haar medewerkers als extra arbeidsvoorwaarde een variabele (prestatie)beloning bovenop het vaste salaris. Met deze beloning willen wij:

Het gedrag van onze medewerkers in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid stimuleren en waardevolle medewerkers aan ons bedrijf binden. Deze variabele (prestatie)beloning moedigt het nemen van onaanvaardbare risico’s niet aan. De kernwaarden van Schonewille & ter Harkel en het klantbelang staan altijd voorop. De variabele beloning is derhalve onderworpen aan zowel kwalitatieve als kwantitatieve criteria.